OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v kamenném obchodě na adrese Svatý Jiří 5, prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.puskarstvi-marik.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném Prodávajícím.

 

 Objednávka a nákup zboží

 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

 

Kupující berou na vědomí, že zbraně, střelivo a další zboží, u kterého je to uvedeno, jsou určeny a mohou být prodány pouze osobám starším 15, resp. 18 let. Zboží, na které se vztahuje zákon č. 119/2002 Sb., může být prodáno pouze osobně držiteli příslušné licence nebo zbrojního průkazu

 

Vzhledem k prodávanému zboží neodpovídá Prodávající za užití zboží neoprávněnou osobou. Kupující má povinnost zabezpečit zboží proti krádeži a zneužití. Prodávající neodpovídá za užití zboží k porušení zákona nebo práv třetích osob.

 

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Zaplacená záloha na zboží je nevratná, při odstoupení kupujícího od koupi zboží.

 

Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednané zboží.

 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené kupujícím v elektronické objednávce - kupní smlouvě. U zboží je uveden název, cena, hlavní charakteristika a měrné údaje. Cena zboží je uvedena v českých korunách.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího - Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží .

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího - Provozovatel obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 

Reklamace

1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuálí domluvou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození, a tyto případy pak nepodleně nahlásit prodávajícímu. Za poškození vzniklé přepravou neručíme.

2. Na veškeré nové zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)

b) vady vzniklé nespávným používáním výrobku

c) vady vzniklé nesprávným skladováním (vlhko, vysoká teplota)

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů postupuje prodávající v souladu s platnými právními předpisy, zejména: Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně další právní předpisy.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s výše uvedenými zákony za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům mimo smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a mimo Policie ČR.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že chce zasílání ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kupující má právo na odvolání souhlasu. Žádost o výmaz údajů je možné realizovat v souladu s GDPR a to písemně e-mailem nebo dopisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.